Основні новини законодавства про працю

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
(основні новини в законодавстві про працю
за період 08 травня – 16 червня 2021 року)

Шановні колеги!

Інформуємо Вас про основні новини в законодавстві про працю за період з 08 травня по 16 червня 2021 р.

1. Затвердженні форми ПОВІДОМЛЕННЯ про можливу зупинку (скорочення) виробництва

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Наказ Мінекономіки від 23.04.2021 р. № 858 «Про затвердження форми ПОВІДОМЛЕННЯ про можливу зупинку (скорочення) виробництва. Набрання чинності – 28.05.2021.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0638-21#Text

СУТЬ ЗМІН:
Затверджено нову форму повідомлення про можливу зупинку (скорочення) виробництва. Відтепер роботодавці подаватимуть повідомлення за місцем здійснення їх господарської діяльності. У самій формі необхідно вказувати і місце здійснення діяльності, і місцезнаходження роботодавця за даними єдиного державного реєстру.

2. Прийнято в першому читанні Проект Закону щодо змін у функціонуванні національної системи кваліфікацій.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Проект Закону України від 23.09.2020 р. N 4147 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій» (далі – Законопроект). 03.06.2021 р. – прийнятий ВРУ в першому читанні.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70043

СУТЬ ЗМІН:

 • Згідно із законопроектом професійна кваліфікація (повна професійна кваліфікація) – визнана суб’єктом, уповноваженим на оцінювання і визнання результатів навчання осіб та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей та/або результатів навчання, що дозволяють виконувати трудові функції.
 • Часткова професійна кваліфікація – кваліфікація, яка свідчить про здобуття особою частини компетентностей та/або результатів навчання, які визначені відповідним освітнім та/або професійним стандартом.
 • Наявність у особи повної професійної кваліфікації дозволяє їй виконувати повний набір трудових функцій в межах такої кваліфікації, одного або декількох видів занять (професій).
 • Наявність у особи часткової професійної кваліфікації надає їй право виконувати трудові функції лише визначеної частини кваліфікації.
 • Перелік робіт, які не потребують наявності у особи повних або часткових професійних кваліфікацій, встановлюватиме Національне агентство кваліфікацій.
 • Відповідні зміни запропоновано внести до Кодексу законів про працю.
 • У Законі «Про освіту» автори законодавчої ініціативи пропонують закріпити, що кваліфікації за обсягом класифікуються на повні та часткові, за змістом – на освітні та професійні.
 • Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного переліку компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом.
 • Кваліфікація вважається частковою в разі здобуття особою частини компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом.

3. Розроблено Порядок надання відпустки при народженні дитини.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання відпустки при народженні дитини».

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=80b6e36f-2dc5-4f4b-8191-427d1ef849c5&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuNadanniaVidpustkiPriNarodzhenniDitini

СУТЬ ЗМІН:
Порядок визначає механізм та умови надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини відповідно до статті 19-1 Закону про відпустки.

 • Відпустка надається одноразово тривалістю, що визначається працівником у письмовій заяві про її надання (але не більше ніж 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів), не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. Ця відпустка має бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини. Більше того, ця відпустка не підлягає поділу на частини.
 • Чоловік, дружина якого народила дитину, при поданні заяви про надання відпустки має пред’явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини або свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб.
 • Батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, при поданні заяви про надання відпустки має пред’явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини або свідоцтво про народження дитини, а також додати заяву батька та матері дитини про визначення її походження та довідку про фактичне місце проживання, видану виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, яка засвідчує їх спільне проживання.
 • Баба, дід, або інший повнолітній родич дитини, батько якої є одиноким, при поданні заяви про надання відпустки мають пред’явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини або свідоцтво про народження дитини, а також заяву одинокого батька, в якій засвідчується невикористання ним такої відпустки та вказується особа, що фактично здійснюватиме догляд за дитиною.
 • Баба, дід, або інший повнолітній родич дитини, мати якої є одинокою, при поданні заяви про надання відпустки мають пред’явити документ необхідний для державної реєстрації народження дитини або свідоцтво про народження дитини, а також заяву одинокої матері, в якій вказується особа, що фактично здійснюватиме догляд за дитиною.
 • Для підтвердження статусу “одинокої матері” такі особи також додають копію витягу з Книги реєстрації народжень (якщо немає свідоцтва про народження дитини, в якому відомості про батька дитини внесені в установленому порядку за вказівкою матері) або свідоцтво про смерть батька дитини чи рішення суду про позбавлення його батьківських прав, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим.
 • Працівник, який протягом трьох місяців з дня народження дитини був звільнений та працевлаштований на інше підприємство (в установу, організацію) чи до фізичної особи, яка використовує найману працю, до заяви про надання відпустки має додати також довідку про її невикористання на попередньому місці роботи.
 • У разі неподання відповідних документів чи подання їх не у повному обсязі, роботодавець в одноденний термін інформує цих осіб про відмову у наданні відпустки при народженні дитини.
 • Додатково передбачено, що у разі народження двох і більше дітей від однієї вагітності тривалість відпустки не збільшується.
 • Заробітна плата працівникам за час цієї відпустки виплачується не пізніше трьох днів з дня її початку.

Проект постанови оприлюднено для обговорення громадськістю.

* * *

Просимо звернути Вашу увагу, що дані, викладені в цьому інформаційному листі, призначені для загального ознайомлення і не можуть вважатися юридичною консультацією. Сподіваємося, що ця інформація була корисною для Вас.

У разі необхідності в більш детальному роз’ясненні положень законодавства, будь ласка, звертайтеся до нас у будь-який зручний для Вас час.

Контактні особи:

Ігор Огороднійчук, партнер
+380 44 391 30 01, io@omp.ua

Катерина Долга, юрист
+380 50 444 30 50, k.dolga@omp.ua

З повагою,
Юридична фірма «ОМП»


Ігор Огороднійчук (Партнер)