Новини законодавства про працю з 23.11.2021-29.12.2021 рокуШановані колеги!

Інформуємо Вас про основні новини в законодавстві про працю за період з 23 листопада по 29 грудня 2021 року.

1. Набрання чинності Переліку спеціальностей, після одержання яких жінки беруться на військовий облік (наказ Міноборони №313) та роз`яснення положень наказу Міноборони №313

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Наказ Міноборони України від 11 жовтня 2021 року № 313 «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних» (далі – Перелік або Наказ Міноборони №313). Набрання чинності – 17 грудня 2021 року.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-21#Text

 1. СУТЬ ЗМІН:
  Перелік затверджує перелік галузей і професій, за якими жінки, які працюють, мають перебувати на військовому обліку, а саме 35 фахових напрямків, кожен із яких представляє десятки окремих спеціальностей господарської діяльності.
 2. Роботодавець має проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за Переліком, встали на військовий облік. Також при прийнятті на роботу жінок за Переліком слід перевіряти наявність у них військово облікових документів та відміток про взяття на військовий облік. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві — 60 років. За недотримання цих норм передбачається штраф від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки у розмірі від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 грн.).
 3. Роз`яснення положень наказу Міноборони №313 про перелік професій для жінок та перебування їх на військовому обліку на брифінгу:
 • До кінця 2022 року не штрафуватимуть жінок, якщо вони не стануть на військовий облік.
 • Адміністративна відповідальність не загрожує керівникам підприємств, де вони працюють, до кінця 2022 року.
 • Для постановки на облік жінки мають відвідати центр комплектування за місцем своєї реєстрації.
 • Алгоритм постановки на облік жінок аналогічний алгоритму постановки на військовий облік чоловіків.
 • Для постановки на військовий облік необхідно до кінця 2022 року особисто з’явитись до військового комісаріату за місцем реєстрації та надати відповідні документи, пройти медичну комісію, яка встановлюватиме придатність до військової служби.
 • Онлайн постановка на військовий облік не передбачена (зокрема через необхідність проходження медичного огляду). Однак у разі зміни місця реєстрації проживання є можливість змінити місце військового обліку через сайт сервісу «Дія».
 • Фізичні особи-підприємці військовий облік (форма П-2) працівників не ведуть, а отже звільняються від такого обов’язку, а також від відповідальності за його не ведення. Однак такий обов’язок поширюється на керівників всіх підприємств, організацій та установ незалежно від форми та права власності.
 • Постановка на військовий облік не передбачає призов жінок на військову службу. Жінки, що перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Жінки, як і чоловіки можуть бути призвані на військові збори для підвищення кваліфікації.
 •  У разі зміни професії, або облікових даних (зокрема місця реєстрації) слід повідомити центр військового комплектування. Також такий обов’язок покладено і на керівників підприємств.
 • Процес постановки на військовий облік жінок почався з 17 грудня 2021 року.

Зазначимо, що у Верховній Раді в кінці грудня 2021 року зареєстровано законопроект № 6482 «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Відповідно до законопроекту жінки повинні стати на військовий облік тільки за своїм бажанням, тобто добровільно. Виняток — жінки-медики.

2. МОЗ затвердив Зміни до Переліку професій для обов’язкової вакцинації.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Наказ МОЗ від 30 листопада 2021 року № 2664 «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» (далі – Перелік або Наказ МОЗ № 2664). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2021 року. Набрання чинності – через один місяць з дня його опублікування.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-30112021–2664-pro-zatverdzhennja-zmin-do-pereliku-profesij-virobnictv-ta-organizacij-pracivniki-jakih-pidljagajut-obovjazkovim-profilaktichnim-scheplennjam

СУТЬ ЗМІН:

 1. Згідно з наказом МОЗ № 2664, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 додатково підлягають працівники:
 • органів місцевого самоврядування;
 • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;
 • комунальних підприємств, установ та організацій.

3. Продовження карантину та оновлення карантинних заходів.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами від 24 листопада 2021 року № 1240 та від 15 грудня 2021 року № 1336.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-п#Text

СУТЬ ЗМІН:

 1. По всій території України карантин продовжено до 31 березня 2022 року.
 2. З 6 грудня набули чинності нові правила карантину в Україні. Посилення правил стосується передусім невакцинованих громадян.
 3. Скорочено термін дії жовтих COVID-сертифікатів до 30 днів від дати введення дози.
 4. Освітяни можуть працювати з довідкою про абсолютні протипоказання до вакцинації.

4. З 1 грудня 2021 підвищений прожитковий мінімум і мінімальна зарплата.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Закон України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text

СУТЬ ЗМІН:

 1. Мінімальна зарплата з 1 грудня 2021 року: на місяць – 6500 грн.; у погодинному розмірі – 39,12 грн.
 2. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 грудня 2021 року – 2393 грн.
 3. Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 грудня 2021 року – 2481 грн.

5. Прийнято Державний бюджет на 2022 рік.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Закон України від 02 грудня 2021 року № 1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік». Набрання чинності – 01 січня 2022 року.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text

СУТЬ ЗМІН:

 1. Мінімальна зарплата у 2022 році:
 • на місяць: з 1 січня – 6500 грн.; з 1 жовтня — 6700 грн.;
 • у погодинному розмірі: з 1 січня — 39,26 грн., з 1 жовтня — 40,46 грн.

2. Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2022 році:

 • з 1 січня 2022 року – 2481 грн.,
 • з 1 липня 2022 року – 2600 грн,
 • з 1 грудня 2022 року – 2684 грн.

6. Встановлені штрафи за дискримінацію у вакансіях.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Закон України від 10 вересня 2021 року № 1750-IX «Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” щодо протидії дискримінації за ознакою статі». Набрання чинності – 08 січня 2022 року.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1750-20#Text

СУТЬ ЗМІН:

 1. З працедавців стягуватимуть штрафи у десятикратному розмірі від мінімальної зарплати в Україні на момент скоєння порушення (65 000 грн.), якщо вони вказуватимуть у вакансіях стать працівників, вік та інші дискримінаційні формулювання.
 2. Ст. 24-1 Закону України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР передбачатиме штрафи за:
 • вказання віку кандидатів;
 • пропозицію роботи лише жінкам/чоловікам (виняток — специфічна робота, яку може виконувати виключно особа певної статі);
 • висування вимог:

–що надають перевагу жінкам/чоловікам, представникам певної раси, кольору шкіри (виняток –випадки, визначені законодавством, та випадки специфічної роботи, яку може виконувати виключно особа певної статі);
–щодо політичних, релігійних та інших переконань;
–щодо членства в профспілках тощо;
–щодо етнічного та соціального походження;
–щодо майнового стану;
–щодо місця проживання;
–за мовною або іншими ознаками.

3. Сплатити штраф роботодавець повинен у 15-денний строк з моменту проведення Держпрацею перевірки та вручення роботодавцю відповідного акту про виявлені порушення.

7. Оновлено статзвітність з праці з 2022 року.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Наказ Державної служби статистики України від 25 червня 2021 року № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці».

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0135832-21#Text

СУТЬ ЗМІН:

 1. Оновлено нові форми державного статистичного спостереження та введено у дію, починаючи зі звіту:
 • за І квартал 2022 року – № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»;
 • за січень 2022 року – № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці».

2. Надалі місячну форму статзвітності з праці потрібно надавати щомісяця, квартальну – щокварталу.

3. Ці форми статзвітності поширюються на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб відповідно до затвердженої методології.

4. Водночас втратять чинність з 01.02.2022 року накази Державної служби статистики України від 17 червня 2020 року:

 • № 178 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»;
 • № 179 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці».

8. Зареєстровано законопроект № 6392 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання праці деяких категорій працівників.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Проект Закону від 03 грудня2021 року №6392 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання праці деяких категорій працівників.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73358

СУТЬ ЗМІН:
1. Законопроектом пропонується:

 • Заборонити дискримінацію в трудових відносинах за ознакою вагітності (ст. 21 КЗпП).
 • Уточнити у ст. 40 КЗпП, що звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці не допускається у випадку розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім ліквідації підприємства, установи, організації), 2, 6, 11 частини першої статті 40 КЗпП .
 • Викласти у новій редакції ст. 174 КЗпП «Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок, в тому числі вагітних і жінок, які вигодовують дитину віком до півтора року».
 • Виключити з КЗпП:

– статтю 175 про обмеження праці жінок на роботах у нічний час;
– статтю 176 щодо заборони залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження. Обмеження залучення до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлення у відрядження пропонують прописати в оновленій ст. 177 КЗпП.

 • Доповнити КЗпП новою статтею 178-1 «Гарантії на період проходження рекомендованих лікарем медичних обстежень, що проводяться у зв’язку з вагітністю», згідно якої вагітна жінка звільняється від виконання роботи на період проходження рекомендованих лікарем медичних обстежень, що проводяться у зв’язку з вагітністю, у робочий час. На час проведення медичного обстеження за вагітною жінкою зберігається середня заробітна плата.
 • У ст. 179 КЗпП уточнити, що тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить не менше ніж 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів).
 • У новій редакції викласти статтю 184 КЗпП «Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення».
 • Відповідні зміни також будуть внесені до Закону «Про охорону праці». Зокрема, за оновленою ст. 10 Закону «Про охорону праці», забороняється застосування праці вагітних жінок і жінок, які вигодовують дитину віком до півтора року, на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов’язаних з санітарним та побутовим обслуговуванням).

* * *

Просимо звернути Вашу увагу, що дані, викладені в цьому інформаційному листі, призначені для загального ознайомлення і не можуть вважатися юридичною консультацією. Сподіваємося, що ця інформація була корисною для Вас. У разі необхідності в більш детальному роз’ясненні положень законодавства, будь ласка, звертайтеся до нас в будь-який зручний для Вас час.

Контактні особи:
Ігор Огороднійчук, партнер
+380 44 391 30 01 io@omp.ua

Катерина Долга, юрист
+380 44 391 30 01 k.dolga@omp.ua

З повагою,
Юридична фірма «ОМП»


Ігор Огороднійчук (Партнер)
Катерина Долга (Юрист)