Новини законодавства про працю з 18.10.2021-22.11.2021 року

Шановані колеги!

Інформуємо Вас про основні новини в законодавстві про працю за період з 18 жовтня по 22 листопада 2021 року.

1. Внесено зміни до ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Наказ Міністерства економіки 25 жовтня 2021 року № 810 «Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010».

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0810930-21#Text

СУТЬ ЗМІН:

 • Змінено 23 назви класифікаційних угруповань та 60 існуючих назв професій, внесено нові класифікаційні угруповання та нові назви професій (посад), частину назв професій — скасовано.

2. МОЗ затвердив Перелік професій для обов’язкової вакцинації та Зміни до нього.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:

 • Наказ МОЗ від 4 жовтня 2021 року № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» (далі – Наказ МОЗ № 2153). Набрання чинності – 08 листопада 2021 року.
 • Наказ МОЗ від 1 листопада 2021 року № 2393 «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» (далі – Наказ МОЗ № 2393). Набрання чинності – 09 грудня 2021 року.
 • Проект Наказу МОЗ «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» (далі – Проект наказу МОЗ).

РЕЖИМ ДОСТУПУ:

СУТЬ ЗМІН:

 • Наказ МОЗ № 2153 встановлює, що обов’язковим профілактичним щепленням проти COVID-19 на період дії карантину підлягають працівники:
  – Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
  – Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  – Закладів вищої, післядипломної, фахової перед вищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
 • Працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 р. № 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 жовтня 2019 р. № 2070), не підлягають обов’язковій вакцинації.
 • Наказом МОЗ № 2393 у Перелік додано співробітників:
  – підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  – установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
  – підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.
 • Проект наказу МОЗ передбачає доповнити Перелік співробітниками:
  – органів місцевого самоврядування;
  – закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;
  – комунальних підприємств, установ та організацій.

3. Мінекономіки затвердило порядок впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:

Наказ Міністерства економіки України від 28 жовтня 2021 року N 839-21 «Порядок впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11 листопада 2021 р. за N 1488/37110. Статус – не набрав чинності; порядок набрання чинності – з дня опублікування.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=233e2614-f51e-4413-8d22-7e5dad81fc4d&title=MinekonomikiZatverdiloPoriadokVprovadzhenniaElektronnogoDokumentoobiguVSistemiUpravlinniaOkhoronoiuPratsi

СУТЬ ЗМІН:

 • Впроваджено електронний документообіг в системі управління охороною праці.
 • Роботодавець матиме право видати відповідний наказ, яким прийняти рішення щодо впровадження електронного документообігу, створення та використання якого передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці.
 • Одночасно з прийняттям зазначеного рішення роботодавець буде зобов’язаний затвердити:
  – перелік документів, ведення яких передбачається у електронній формі;
  – порядок створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення документів, зазначених у переліку.

4. Зареєстровано законопроект № 6171-2 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Фонду соціального страхування України.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Фонду соціального страхування України та оптимізації його видатків.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73112

СУТЬ ЗМІН:

 • Законопроектом пропонується установити такі види відпусток:
  • Основна відпустка.
  • Додаткові відпустки:
  – відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
  – відпустка у зв’язку із доглядом за дитиною;
  – відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  – відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;
  – відпустка працівникам із сімейними обов’язками;
  – відпустки без збереження заробітної плати.
  Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть встановлюватися інші види відпусток.
 • Пропонується тривалість відпусток визначати в робочих днях, а не в календарних.
 • Щорічна основна відпустка має складатися з основної відпустки, яка відлічується з дня укладення трудового договору та відпустки за станом здоров’я. Працівникам надається основна відпустка тривалістю не менш як 29 робочих днів за відпрацьований робочий рік з яких 10 робочих днів відпустки за сімейними обставинами та станом здоров’я. Відпустка за сімейними обставинами та станом здоров’я надається невідкладно та у будь-який час за зверненням працівника, у тому числі і усним.
 • Законопроектом пропонується скасувати такі види відпусток, як відпустка з навчання, творча відпустка, відпустка для підготовки та участі у змаганнях, відпустка без збереження заробітної плати за погодженням сторін, коли працівник за сімейними обставинами та з інших причин мав можливість отримати неоплачувану відпустку тривалістю 15 календарних днів на рік.

* * *

Просимо звернути Вашу увагу, що дані, викладені в цьому інформаційному листі, призначені для загального ознайомлення і не можуть вважатися юридичною консультацією. Сподіваємося, що ця інформація була корисною для Вас. У разі необхідності в більш детальному роз’ясненні положень законодавства, будь ласка, звертайтеся до нас в будь-який зручний для Вас час.

 

Контактні особи:

Ігор Огороднійчук, партнер
+380 44 391 30 01 io@omp.ua
Катерина Долга, юрист
+380 50 444 30 50 k.dolga@omp.ua

 

З повагою,
Юридична фірма «ОМП»


Ігор Огороднійчук (Партнер)
Катерина Долга (Юрист)