Основні новини в законодавстві про працю з 10.06-15.07.2021 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановані колеги!

Інформуємо Вас про основні новини в законодавстві про працю за період з 10 червня по 15 липня 2021 року.

 

 

1. КМУ затвердив Порядок надання 14-денної відпустки при народженні дитини для чоловіків та інших членів сім’ї.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання відпустки при народженні дитини» від 7 липня 2021 року. № 693.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2021-%D0%BF#Text

СУТЬ ЗМІН:

 • На відпустку матимуть право чоловік, дружина якого народила дитину; батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, а також дід, баба або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокими.
 • Конкретизовано строк, в межах якого надається відпустка: одноразово тривалістю, що визначається працівником в заяві про її надання (але не більше 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів), не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. Ця відпустка може бути використана не пізніше 104-го дня з дня народження дитини. Поділу на частини вона не підлягає. Зарплата за час цієї відпустки виплачується не пізніше трьох днів з дня її початку.
 • Порядок визначає перелік документів для кожної категорії осіб.
 • Визначена тривалість відпустки при народженні двох і більше дітей (у такому разі тривалість відпустки не збільшується).
 • Передбачено порядок надання відпустки у разі зміни місця роботи протягом строку, що дає право на відпустку.

2. Набрання чинності 10.06.2021 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 05.02.2021року № 1217-IX.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 05.02.2021 року № 1217-IX (далі – Закон № 1217). Набрання чинності – 10.06.2021.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1217-20#Text

СУТЬ ЗМІН:

 • Роботодавці, зокрема, зобов’язані в день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, яку зберігає працівник. Тобто з 10.06.2021 року видавати копію наказу про звільнення необхідно за будь-якої підстави звільнення працівника, а не, як було раніше, лише при звільненні працівника з ініціативи роботодавця.
 • Закон № 1217 скасовує обов’язковість паперової трудової книжки і вимагає, щоб облік трудової діяльності працівника здійснювали в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб. Законом № 1217 передбачено 5-річний перехідний період. Після оцифрування або сканування оригінал паперової трудової книжки передається на зберігання працівникові як офіційний документ. Паперову трудову книжку за бажанням працівника можна вести паралельно з електронною. Відомості про трудову діяльність можуть вноситися як застрахованою особою, так і роботодавцем через вебпортал електронних послуг ПФУ.

3. Впровадження е-лікарняного на підприємстві для призначення матеріального забезпечення застрахованій особі з 04.06.2021, роз’яснення ФСС та оновлення причин непрацездатності в е-лікарняному.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:

«Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього», затверджений Постановою КМУ від 17 квітня 2019 року № 328
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 323) (далі – Порядок в редакції постанови № 323). Набрання чинності – 01.05.2021.

ІНСТРУКЦІЯ по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі, затверджена Наказом МОЗ від 01.06.2021 року № 1066 (далі – Інструкція № 1066). Набрання чинності – 04.06.2021.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323-2021-%D0%BF#n17 (Порядок в редакції постанови № 323)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0730-21#Text (Інструкція № 1066)
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/vin/uk/publish/article/110479 (Роз’яснення ФСС)
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/976143 (причини непрацездатності)

СУТЬ ЗМІН:

 • Електронний листок непрацездатності (далі – е-лікарняний) — це лікарняний лист, сформований (виданий) програмними засобами Реєстру листків непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, який (як і лікарняний лист у паперовій формі) є підставою для надання працівникам допомоги по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах.
 • Проміжний (підготовчий) етап визначений Інструкцією № 1066:
  з 1 червня по 31 серпня 2021 року е-лікарняні видаватимуться разом із листками непрацездатності в паперовій формі;
  з 1 вересня 2021 року використання е-лікарняних стане обов’язковим для усіх установ охорони здоров’я.
 • Якщо щодо страхового випадку працівника сформують електронний медичний висновок замість видачі паперового лікарняного, на його підставі автоматично сформується е-лікарняний.
 • Сповіщення про відкриття е-лікарняного надійде роботодавцю в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).
 • Сформований е-лікарняний стане доступним для перегляду у день його створення, однак підставою для надання матеріального забезпечення стане лише після закриття. А у випадку допомоги по вагітності та пологах — одразу після створення.
 • На призначення працівнику матеріального забезпечення відведено не більше 10 календарних днів з дня закінчення періоду дії е-лікарняного.
 • Е-лікарняний друкується або залишається в електронному вигляді (за рішенням роботодавця).
 • Кадрова служба або відповідальна особа кадрової служби визначає страховий стаж застрахованої особи (пільги) та кількість календарних днів непрацездатності, що підлягають оплаті за рахунок коштів роботодавця та Фонду соціального страхування України. Зазначена інформація (за бажанням або визначенням роботодавця) формується у паперовому вигляді або в електронному.
 • Е-лікарняний, відомості щодо визначеного страхового стажу та кількості днів непрацездатності, що підлягають оплаті, передаються до комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства.
 • Комісія із соціального страхування на підприємствах продовжує свою роботу та зберігає весь обсяг функцій, передбачених Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 13.
 • Рішення про призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства передає до підрозділу бухгалтерії підприємства, який нараховує матеріальне забезпечення.
 • Бухгалтерією здійснюється розрахунок матеріального забезпечення на підставі е-лікарняного (за необхідності його паперової роздруківки) та рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства. Даний розрахунок записується в електронному або паперовому вигляді (за рішенням роботодавця) та відображається в бухгалтерських проводках.
 • Заповнюється заява-розрахунок та подається до відділення Фонду за місцем обліку.
 • Подати заяву-розрахунок до ФССУ роботодавець має не пізніше 5 робочих днів з моменту прийняття рішення про призначення матеріального забезпечення комісією (уповноваженим).
 • Якщо роботодавець має декілька листків непрацездатності різних видів, він має подати заяви-розрахунки окремо за кожним видом лікарняних.
 • У е-лікарняного відсутня серія, але йому присвоюється унікальний номер. Єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності – унікальний номер, який формується та присвоюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Реєстру, складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, шляхом додавання одиниці до останнього наявного номера, та за яким може бути ідентифіковано випадок тимчасової непрацездатності та всі пов’язані з ним документи в реєстрі.
 • В е-лікарняному оновились причини непрацездатності, якими є:
 1. «Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві
 2. «Вагітність і пологи»
 3. «Необхідність догляду за хворою дитиною»
 4. «Необхідність догляду за хворим членом сім’ї»
 5. «Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною»
 6. «Карантин, встановлений відповідно до законодавства»
 7. «Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства»
 8. «Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу»
 9. «Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу» (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта)
 10. «Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2». У разі наявності у медичному висновку відмітки про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта, причина непрацездатності «Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві» після завершення розслідування може бути змінена Фондом соціального страхування України на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на причини:
 11. «Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання»
 12. «Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві».

4. Продовження карантину та врегулювання карантинних мір.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами від 16 червня 2021 року.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n5

СУТЬ ЗМІН:

По всій території України карантин продовжено до 31 серпня 2021 року. Україна у «зеленому» рівні епіднебезпеки. Перелік карантинних обмежень значно пом’якшився.

5. Зміна прожиткового мінімуму з 1 липня 2021 року.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15 грудня 2020 року № 1082-IX.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text

СУТЬ ЗМІН:

 • З 1 липня 2021 року починають діяти нові розміри прожиткового мінімуму. Зокрема, на одну особу узагальнений показник становить на місяць 2294 грн (становив – 2189 грн). Водночас для працездатних осіб — 2379 грн.
 • При цьому розмір мінімальної заробітної плати не змінюється і становить:
  – у місячному розмірі — 6000 грн,
  – у погодинному розмірі — 36,11 грн.
 • Індексація заробітної плати. Індексації підлягає зарплата в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Отже, з 01.07.2021 року індексації підлягає зарплата працівників у розмірі 2379 грн.

6. Державна служба статистики України оновлює форми статзвітності з праці.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» від 25.06.2021 року. № 135.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0135832-21#Text

СУТЬ ЗМІН:

 • Оновлено форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці».
 • Нову місячну форму статзвітності з праці подаватимемо вперше за січень 2022 року, а квартальну — за І квартал 2022 року.
 • Ці форми статзвітності поширюються на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб відповідно до затвердженої методології.
 • З 01.02.2022 року втратять чинність накази Держстату від 17.06.2020 року. № 178 та № 179, якими затверджені форми № 1-ПВ (квартальна) та № 1-ПВ (місячна).

7. Новий порядок отримання допомоги по частковому безробіттю під час карантину.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:
Постанова КМУ від 22.04.2020 № 306 «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Постанова КМУ № 306).

«Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України», затверджений Постановою КМУ № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 року. № 635).

РЕЖИМ ДОСТУПУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2020-%D0%BF#Text

СУТЬ ЗМІН:
З 23 червня 2021 року діє новий Порядок отримання допомоги по частковому безробіттю під час карантину. Розмір допомоги визначатимуть та надаватимуть за кожний місяць пропорційно робочому часу, який скоротили. Для найманих працівників — це 2/3 тарифної ставки (окладу), для ФОП — це 2/3 від середнього розміру місячної бази нарахування ЄСВ за рік, що передує року звернення. Розмір допомоги не перевищуватиме прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Раніше допомога не перевищувала мінімальної заробітної плати.

* * *

Просимо звернути Вашу увагу, що дані, викладені в цьому інформаційному листі, призначені для загального ознайомлення і не можуть вважатися юридичною консультацією. Сподіваємося, що ця інформація була корисною для Вас. У разі необхідності в більш детальному роз’ясненні положень законодавства, будь ласка, звертайтеся до нас в будь-який зручний для Вас час.

Контактні особи:

Ігор Огороднійчук, партнер
+380 44 391 30 01 io@omp.ua
Катерина Долга, юрист
+380 50 444 30 50 k.dolga@omp.ua

З повагою,
Юридична фірма «ОМП»