ПОРЯДОК НАБУТТЯ СТАТУСУ РЕЗИДЕНТА ДІЯ СІТІ

Дія Сіті, що запроваджується з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій.

Відповідно до статті 3 Закону про Дія Сіті правовий режим Дія Сіті встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті. Протягом цього часу держава гарантує резидентам Дія Сіті чинність правового режиму Дія Сіті та стабільність його умов, а також додержання прав і законних інтересів резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців.

Стабільність, у розумінні пункту 4 частини четвертої статті 2 Закону про Дія Сіті, полягає в недопустимості обмеження чи звуження змісту прав та гарантій, передбачених правовим режимом Дія Сіті, а також недопустимість збільшення регуляторного навантаження на резидентів Дія Сіті протягом строку таких гарантій.

ПОРЯДОК НАБУТТЯ СТАТУСУ РЕЗИДЕНТА ДІЯ СІТІ

Для набуття статусу резидента Дія Сіті необхідно подати заяву до уповноваженого органу – Міністерства цифрової трансформації України, засобами електронного зв’язку в електронній формі :

  • через державний веб-портал правового режиму Дія Сіті (city.diia.gov.ua);
  • шляхом надсилання на адресу електронної пошти Мінцифри, зазначену на його офіційному веб-сайті, для комунікації із заявниками та резидентами Дія Сіті .

Пункт 1 частини третьої Порядку подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1445 (далі – Порядок), дозволяє звертається до Міністерства цифрової трансформації України (далі – Мінцифри) із заявою про набуття статусу резидента Дія Сіті, в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» через державний веб-портал правового режиму Дія Сіті (city.diia.gov.ua).

Також, пункт 3 частини восьмої Порядку забороняє Мінцифри вимагати від заявника подання документів, що підтверджують або спростовують інформацію про заявника, які видаються іншими державними органами, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами.

Відповідно до частини одинадцятої Порядку Мінцифри розглядає заяву протягом 10 робочих днів з дня її надходження.

Водночас, на виконання положень пункту 1 частини чотирнадцятої Порядку, Мінцифри проводить перевірку наявності в Єдиному державному реєстрі запису, що підтверджує державну реєстрацію заявника як юридичної особи за законодавством України.

Відсутність рішення про залишення заяви без розгляду або відмову в набутті статусу в передбачений Законом строк означає, що заява прийнята (діє принцип мовчазної згоди).

Далі уповноваженим органом надсилається рішення про набуття компанією статусу резидента Дія Сіті до Державної податкової служби України та за наявності відомостей – інформації про обрання заявником оподаткування як платника податку на прибуток.

На завершення процедури вноситься запис до реєстру Дія Сіті https://city.diia.gov.ua/registry/resident про набуття юридичною особою статусу резидента Дія Сіті.

Відкрийте для себе світ Дія Сіті разом з ОМP!

Дізнавайтеся більше про послуги ОМП  https://omp.ua/it-and-media/


Марина Червєнкова (Керівник практики ІТ, промоції та захисту інтелектуальної власності. Старший юрист)