Шановні колеги! 

Інформуємо Вас про основні зміни в законодавстві про працю за період жовтень-грудень 2019 року.

1. Зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму.

НАЗВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА:

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-IX. 

РЕЖИМ ДОСТУПУ:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/294-IX

СУТЬ ЗМІН:

З 1 січня встановлена ​​мінімальна заробітна плата в місячному розмірі: 4723 гривні, в погодинному розмірі: 28,31 гривні, а також змінений прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення і т.д.

Просимо взяти до уваги, що зміна мінімальної заробітної плати також тягне за собою пропорційне збільшення окремих штрафів за порушення законодавства про працю.

2. Ухвалення законопроекту щодо зменшення штрафних санкцій за порушення трудового законодавства.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ:

Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України) від 02.09.2019 р. № 1233.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66611

СУТЬ ЗМІН:

Цим документом істотно зменшуються/ліквідуються штрафні санкції за такі правопорушення:

  • фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, повторні порушення;
  • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;
  • недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;
  • порушення інших вимог трудового законодавства і т.д.

Зазначений законопроект був прийнятий 12.12.2019 р, наразі готується на підпис і, за умови підписання, вступить в силу з дня, наступного за днем ​​його офіційного опублікування.

3. Прийняття постанови щодо обліку трудової діяльності працівника в електронному форматі («електронні трудові книжки»).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі» від 27.11.2019 р. № 1084.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zaprovadzhennya-obliku-trudovoyi-diyalnosti-pracivnika-fizichnoyi-osobi-pidpriyemcya-fizichnoyi-osobi-yaka-zabezpechuye-sebe-robotoyu-samostijno-v-elektronnij- formi-i271119

СУТЬ ЗМІН:

Зазначений документ визначає механізм організації обліку трудової діяльності працівника, який надав згоду на обробку даних в електронній формі, встановлює перелік даних про трудову діяльність працівника, порядок їх передачі і т.д.

Було визначено, що дані, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, приймаються для підтвердження трудового стажу при укладенні трудового договору, призначенні пенсій і для інших цілей, передбачених законодавством. Крім того, Міністерству фінансів України було доручено у місячний термін переглянути форму звіту з ЄСВ.

Звертаємо Вашу увагу, що цим документом все ще не скасовуються трудові книжки в паперовій формі. Однак 27.12.2019 р. на розгляд ВРУ був переданий Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі від 27.12.2019 р. № 2686 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67797). Вказаний законопроект спрямований на ліквідацію паперових трудових книжок. Пропонуємо стежити за статусом його розгляду. 

4. Ухвалення законопроекту щодо прирівнювання електронної форми трудових документів до письмової.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ:

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України від 11.10.2019 р. № 2260. 

РЕЖИМ ДОСТУПУ:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67065

СУТЬ ЗМІН:

Визначено, що письмовою формою документа для цілей Кодексу законів про працю є паперова або електронна форма. Документ, складений в електронній формі, повинен відповідати вимогам чинного законодавства.

Додатково акцентуємо Вашу увагу, що зазначений законопроект вступить в силу в разі його підписання Президентом України.

5. Скасування звіту про травматизм.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ:

Наказ Державної служби статистики України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної служби статистики України від 18 серпня 2014 року № 242 “Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) “Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році”» від 21.10.2019 р. № 348.

РЕЖИМ ДОСТУПУ:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0348832-19

СУТЬ ЗМІН:

Скасовано звіт про травматизм на виробництві (форма №7-тнв).

* * *

Просимо звернути Вашу увагу, що дані, викладені в цьому інформаційному листі, призначені для загального ознайомлення і не можуть вважатися юридичною консультацією. Висловлюємо надію, що ця інформація була корисною для Вас. У разі необхідності в більш детальному роз’ясненні положень законодавства, будь ласка, звертайтеся до нас в будь-який зручний для Вас час. 

Контактні особи:

Ігор Огороднійчук, партнер

+380 44 391 30 01 io@omp.ua

Наталія Мозгова, старший юрист

+380 44 391 30 01 nm@omp.ua

 

З повагою,

Юридична фірма «ОМП»


Наталія Мозгова (Старший юрист)
Ігор Огороднійчук (Партнер)