ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ДО РЕЗИДЕНТА Дія Сіті

 

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону резидентом Дія Сіті може стати юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку.

 

 

Компанія, яка бажає отримати статус резидента Дія Сіті, повинна відповідати таким вимогам:

  1. відсутні обставини, передбачені частиною 2 статті 4 Закону (власники (кінцеві бенефіціари) відсутні в санкційному списку, не є резидентами і громадянами РФ та не зареєстровані у державах, включених до списку FATF, 4), подано інформацію про структуру власності юридичної особи та ін.);
  2. отримання не менше 90% доходів від здійснення одного з видів діяльності, згідно зі списком, закріпленим у частині 4 статті 5 Закону, про що має бути зазначено у статуті або відомостях ЄДР (комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням, видання комп’ютерних ігор та інших програм, надання програмних продуктів у режимі «онлайн», освітня діяльність у галузі ІТ, кібербезпека тощо);
  3. розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця;
  4. середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті , становить не менше дев’яти осіб.

Відповідно до Закон про Дія Сіті, розмір середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам – це сума, що розраховується шляхом ділення суми всіх виплат у вигляді винагороди (заробітної плати) (до утримання податків, зборів та інших обов’язкових платежів), здійснених юридичною особою працівникам та гіг-спеціалістам у відповідному календарному місяці, на загальну кількість працівників та гіг-спеціалістів, яким здійснювалися такі виплати.

Тобто тут діє три базових правила:

  1. Важлива саме середня ЗП, яка розраховується як сума всіх ЗП поділена на всіх працівників (навіть бухгалтера, менеджера тощо) та гіг-спеціалістів (ФОПи не рахуються);
  2. Сума розраховується до утримання податків та зборів;
  3. В розрахунок приймаються саме здійснені (виплачені) винагороди у відповідному календарному місяці.

Відкрийте для себе світ Дія Сіті разом з ОМP!

Дізнавайтеся більше про послуги ОМП  https://omp.ua/it-and-media/


Марина Червєнкова (Керівник практики ІТ, промоції та захисту інтелектуальної власності. Старший юрист)