Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.<br>Січень 2023Шановані колеги!

Інформуємо Вас, що Постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487 був затверджений Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі – Порядок). Вказаний Порядок набрав чинності 05 січня 2023 р.

Порядок визначає механізм ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у тому числі, підприємствами, установами та організаціями приватної сфери.

1. Загальні питання військового обліку (відповідальні особи, взяття на військовий облік, основні документи).

Організація військового обліку на підприємствах покладається на відповідних керівників, обов’язки з ведення військового обліку – на працівників служби персоналу. У разі відсутності штатної одиниці служби персоналу обов’язки з ведення військового обліку покладаються на особу, яка веде облік працівників.

Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік на підприємствах підлягають громадяни України з числа:

 • призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
 • військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Керівники підприємств повідомляють відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про жінок, які працюють на підприємствах та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку.

Взяття (виключення) громадян на персонально-первинний та персональний військовий облік здійснюється лише після взяття (зняття, виключення) їх на військовий облік у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки (далі разом – Уповноважені органи).

Що стосується головних документів військового обліку на підприємстві, до них належать списки персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку) та відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12 до Порядку).

2. Основні обов’язки роботодавця.

Порядком передбачено низку обов’язків роботодавця з метою ведення персонального військового обліку. До основних обов’язків, зокрема, належать такі:

 1. Перевірка під час прийняття на роботу наявності військово-облікового документа.
  Приймання на роботу, взяття на персональний військовий облік здійснюється тільки після взяття на військовий облік в Уповноважених органах.
 2. Доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу. Роботодавці також повинні роздруковувати правила військового обліку (додаток 2 до Порядку) і вивішувати їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях.
 3. Надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу, звільнення з роботи, до відповідних Уповноважених органів повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 4 до Порядку).
 4. Оповіщення на вимогу Уповноважених органів працівників про їх виклик до відповідних Уповноважених органів і забезпечення їх своєчасного прибуття;
 5. Подання до відповідних Уповноважених органів на їх вимогу відомостей про працівників, щодо яких ведеться персональний військовий облік.
 6. Проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед працівників щодо виконання ними правил військового обліку і подальший контроль.
 7. Забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку.
 8. Взаємодія з відповідними Уповноваженими органами щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення працівників.
 9. Періодичне звіряння списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних Уповноважених органів, в яких вони перебувають на військовому обліку.
 10. Внесення у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів змін до списків персонального військового обліку щодо прізвища, власного імені та по батькові, реквізитів паспорта, адреси, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до відповідних Уповноважених органів повідомлень про зміну таких облікових даних.
 11. Складення і подання щороку до 1 грудня до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 6 до Порядку).
 12. Приймання від працівників під розписку у бланках розписок (додаток 7 до Порядку) їх військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних Уповноважених органів з метою їх звіряння з обліковими даними, а також оформлення бронювання військовозобов’язаних.
 13. Постійне інформування відповідних Уповноважених органів про працівників, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності.
 14. Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки.
 15. Підписання до 25 січня (станом на 1 січня) списків персонального військового обліку керівником підприємства, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку.

Зазначені списки разом з відомістю оперативного обліку реєструються в службі діловодства підприємства.

3. Оповіщення і вручення повісток.

Окремо пунктом 47 Порядку врегульовано порядок дій роботодавця у разі отримання розпоряджень Уповноважених органів щодо оповіщення працівників про їх виклик до Уповноважених органів.

Зокрема, у разі отримання таких розпоряджень керівники підприємств зобов’язані:

 • видати наказ про оповіщення працівників, довести його до відома під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного Уповноваженого органу, та надіслати копію наказу у триденний строк до відповідного Уповноваженого органу;
 • вручити працівникам повістки про явку за викликом до Уповноваженого органу (за наявністю);
 • письмово повідомити з наданням витягів з наказів відповідним Уповноваженим органам про осіб з числа працівників, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;
 • забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям працівників до відповідного Уповноваженого органу.

4. Проведення перевірок.

Порядок передбачає перевірку стану ведення військового обліку підприємством. Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до затверджених планів щороку (у тому числі позапланово) перевіряють стан військового обліку на підприємствах, в яких працюють військовозобов’язані, які заброньовані за цими підприємствами на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язані, яким видані мобілізаційні розпорядження. Решта підприємств перевіряються один раз на чотири роки.

Відповідна перевірка проводиться за питаннями, визначеними у додатку 31 до Порядку.

Питання перевірки доводяться до підприємств, які включені до відповідних планів перевірки, не пізніше ніж за 10 днів до її початку.

У разі неможливості виконання відповідних планів з перевірки стану ведення військового обліку на підприємствах внаслідок обставин непереборної сили проводиться документальна перевірка шляхом надсилання до підприємств письмових запитів щодо отримання інформації, перелік якої визначено пунктом 17 додатка 31 до Порядку.

За результатами документальної перевірки складаються акти, які в тридцятиденний строк з дня отримання відповідей на письмові запити надсилаються підприємствам, а також відповідним держорганам для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством.

* * *

Просимо звернути Вашу увагу, що дані, викладені в цьому інформаційному листі, призначені для загального ознайомлення і не можуть вважатися юридичною консультацією. Сподіваємося, що ця інформація була корисною для Вас. У разі необхідності в більш детальному роз’ясненні положень законодавства, будь ласка, звертайтеся до нас в будь-який зручний для Вас час.

Контактні особи:

Ігор Огороднійчук, партнер
+380 44 391 30 01 io@omp.ua

Наталія Мозгова, старший юрист
+380 44 391 30 01 nm@omp.ua

 

З повагою,
Юридична фірма «ОМП»


Наталія Мозгова (Старший юрист)
Ігор Огороднійчук (Партнер)