РОЗКРИТТЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 

 

 

Інформація стосується діяльності
юридичних осіб, зареєстрованих в Україні

 

Шановні пані та панове!

Інформуємо Вас про останні зміни у законодавстві, щодо розкриття структури власності юридичних осіб.

Зокрема, на виконання вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 06.12.2019 р. № 361-IX (далі – Закон) 19 березня 2021 року Міністерство фінансів України видало Наказ Міністерства фінансів України № 163 (далі – Наказ), яким затверджено Положення про форму та зміст структури власності (далі – Положення).

З текстом Наказу та Положення Ви можете ознайомитись за посиланням – https://ips.ligazakon.net/document/re36390?an=1.

Зазначені Наказ та Положення 11 червня 2021 року були опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» та набирають чинності через місяць з дня їх публікації, тобто 11 липня 2021 року.

Отже, звертаємо Вашу увагу, що Закон зобов’язав всі раніше зареєстровані юридичні особи подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, тобто Положенням, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Враховуючи викладене, всі юридичні особи, зареєстровані в Україні повинні у період з 11.07.2021 року по 10 жовтня 2021 року (включно) подати відповідні документи державному реєстратору з метою внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності.

Для оновлення в ЄДР відомостей про кінцевого бенефіціарного власника державному реєстратору необхідно подати:

  • заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4;
  • структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;
  • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
  • нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Відповідно да Закону, Структура власності – документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників.

Відповідно до Положення, Структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

На схематичному зображенні структури власності зазначаються:

  1. Всі особи, які прямо або опосередковано володіють однією юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи);
  2. Всі особи, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
  3. Розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній та/або юридичній особі, кожному трасту та/або іншому подібному правовому утворенню в іншій юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні;
  4. Опис здійснення вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи (прямий та/або непрямий):
  • у разі здійснення прямого вирішального впливу зазначається відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу в юридичній особі (дані надаються у відсотках).
  • у разі здійснення непрямого вирішального впливу зазначається характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Якщо відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чітко не відслідковуються за даними ЄДР, то до схематичного зображення необхідно також додати офіційні документи, що підтверджують можливість здійснювати такий вирішальний вплив.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднюються на офіційному вебсайті Мінфіну за посиланням:
https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517

Додатково повідомляємо, що, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 року (із наступними змінами, внесеними Законом), юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності.

Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

Також наголошуємо, що, відповідно до Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 21.12.2016 року № 990, у разі виявлення під час здійснення контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації фактів неподання юридичною особою державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи Мін’юст рекомендованим листом інформує про це керівника відповідної юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), з вимогою щодо необхідності звернення такої особи у місячний строк до Мін’юсту для складення відповідно до законодавства протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене частиною шостою статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП).

Зазначеною статтею КУпАП передбачено накладення штрафу у розмірі від 17000 до 51000 гривень як за (і) неподання або несвоєчасне подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, так і за (іі) неподання або несвоєчасне подання інформації про відсутність кінцевого бенефіціарного власника.

* * *

Просимо звернути Вашу увагу, що дані, викладені у цьому інформаційному листі, призначені для загального ознайомлення і не можуть вважатися юридичною консультацією. Висловлюємо сподівання, що ця інформація була корисною для Вас. Ми продовжуємо стежити за останніми змінами у законодавстві України та практиці його застосування.

У випадку виникнення необхідності у більш детальному роз’ясненні положень законодавства, будь ласка, звертайтесь до нас у будь-який зручний для Вас час.

Контактні особи:

Андрій Мартинюк, директора з розвитку бізнесу Юридичної фірми ОМП
+38 098 244 6262; +380 44 391 30 01 a.martyniuk@omp.ua

Галина Брунь, директора з маркетингу Юридичної фірми ОМП
+380 95 497 66 05; +380 44 391 30 01 g.brun@omp.ua

З повагою,
Юридична фірма «ОМП»


Ігор Огороднійчук (Партнер)
Олександр Дайнеко (Юрист)