Резидент Дія Сіті зобов’язаний забезпечити безперервну та повну відповідність усім вимогам, визначеним статтею 5 Закону про Дія Сіті протягом усього строку резидентства.

Резидент Дія Сіті зобов’язаний подати до Міністерства цифрової трансформації України (надалі – уповноважений орган) не пізніше як в останній день шостого календарного місяця, наступного за календарним місяцем, набуття статусу резидента Дія Сіті:

  1. звіт про відповідність усім вимогам Закону про Дія Сіті, за підсумками трьох повних календарних місяців, наступних за місяцем набуття статусу резидента Дія Сіті (початковий звіт про відповідність);
  2. незалежний висновок, наданий суб’єктом аудиторської діяльності за підсумками перевірки тверджень резидента Дія Сіті , викладених у його початковому звіті про відповідність (п. 2 не застосовується до резидентів Дія Сіті , які початково не були створені задля здійснення діяльності як резиденти Дія Сіті , а набули його на підставі ч. 3 ст. 5 Закону). ( ст. 13 Закону).

У разі виявлення уповноваженим органом розбіжностей між інформацією, зазначеною в початковому звіті про відповідність резидента Дія Сіті , який не був створений для виконання завдань резидента Дія Сіті , та даними фінансової звітності, уповноважений орган подає до такого резидента Дія Сіті запит щодо надання незалежного висновку за результатами перевірки тверджень, викладених у початковому звіті про відповідність. Строк для подання незалежного висновку на запит – 60 днів з дня отримання запиту.

Резидент Дія Сіті зобов’язаний щороку, не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, подавати до уповноваженого органу звіт про відповідність вимогам, визначеним ст. 5 Закону, за період з 1 січня до 31 грудня попереднього календарного року (річний звіт про відповідність).

Перший річний звіт про відповідність подається за період з дня набуття статусу резидента Дія Сіті до 31 грудня відповідного календарного року. До річного звіту про відповідність додається незалежний висновок, поданий суб’єктом аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія Сіті , викладених у річному звіті про відповідність.

Відкрийте для себе світ Дія Сіті разом з ОМP!

Дізнавайтеся більше про послуги ОМП  https://omp.ua/it-and-media/


Марина Червєнкова (Керівник практики ІТ, промоції та захисту інтелектуальної власності. Старший юрист)