Щодо процедури розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власниківШановні колеги!

28 квітня 2020 року набрав чинності новий Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (надалі – Закон), який не тільки змінює правила проведення фінансового моніторингу, але й вносить низку суттєвих змін стосовно процедури розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (надалі – КБВ) до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (надалі – Закон про реєстрацію).

Що стосується юридичних осіб, які реєструватимуться або реєструватимуть зміни до відомостей про юридичну особу після 28 квітня 2020 року.

Зазначені зміни до Закону про реєстрацію передбачають обов’язок розкриття інформації про КБВ при державній реєстрації юридичної особи та проведенні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, навіть якщо ці зміни не стосуються структури власності чи інформації про КБВ, шляхом подання державному реєстратору додаткових документів, а саме:

  • структури власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
  • витягу, виписки чи іншого документу з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
  • нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Що стосується юридичних осіб, зареєстрованих до 28 квітня 2020 року

Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Законом, подають державному реєстратору інформацію про КБВ в обсязі, визначеному Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Крім того, юридичні особи відтепер зобов’язані підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про КБВ юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР).

Відповідальність

За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом про реєстрацію інформації про КБВ юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про КБВ юридичної особи передбачається адміністративна відповідальність.

Також звертаємо увагу, що Законом передбачено обов’язок щорічно підтверджувати відомості про КБВ та змінено перелік суб’єктів господарювання, щодо яких не вносяться до ЄДР відомості про КБВ.
Слід зазначити, що на сьогодні форма та зміст структури власності ще не затверджені, тому, наразі необхідно відстежувати прийняття нормативних актів, які затвердять форми звітування щодо інформації про КБВ.

Із Законом Ви можете ознайомитись самостійно за наступним посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n1080

* * *

Просимо звернути Вашу увагу, що дані, викладені у цьому інформаційному листі, призначені для загального ознайомлення і не можуть вважатися юридичною консультацією. Висловлюємо сподівання, що ця інформація була корисною для Вас. У випадку виникнення необхідності у більш детальному роз’ясненні положень законодавства, будь ласка, звертайтесь до нас у будь-який зручний для Вас час.

Контакти:

Ігор Огороднійчук, партнер io@omp.ua

Галина Брунь, директор з маркетингу g.brun@omp.ua  

+380954976605

З повагою,.
Юридична фірма «ОМП»